CONTACT incento
Bellen met
035 69 55 111
Maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:30 uur
Uw vraag stellen via info@incento.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN


Incento BV is aangesloten bij de SGR, de ANVR en bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen; organisaties die het belang van de consument voor ogen hebben.


ANVR-Consumentenvoorwaarden

Incento (KvK nr. 32025379) is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen in onze brochures en op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Deel A: Reisvoorwaarden- en/of Deel B: Boekingsvoorwaarden) van toepassing zijn op alle aanbiedingen in onze brochures en op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.
Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Consumentenvoorwaarden en overige belangrijke informatie.
Acceptatie van ons aanbod betekent dat u in kennis bent gesteld van en akkoord gaat met onze voorwaarden.
 

Aanvullende reisvoorwaarden van Incento

In aanvulling op de ANVR-Consumentenvoorwaarden zijn de volgende aanvullende reisvoorwaarden van toepassing:


(Aan)betaling


1. Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 20% van de totale overeengekomen 
    reissom te worden voldaan.
2. Het restant van de reissom moet uiterlijk acht weken vóór de vertrekdag in het bezit zijn van het boekingskantoor
    dan wel als sprake is van een directe boeking in het bezit zijn van de reisorganisator.
3. indien de overeenkomst binnen acht weken vóór de dag van vertrek tot stand komt moet terstond de gehele 
    reissom worden voldaan.
4. Indien op een reis andere betalingsvoorwaarden van toepassing zijn, gelden de specifiek hierop van toepassing
    zijnde bepalingen. Uiterlijk bij de boeking zal aangegeven worden of in afwijking van bovenstaande
    betalingsvoorwaarden, op de reis specifieke betalingsvoorwaarden van toepassing zijn.

Opzegging door de reiziger (annulering)


1. Indien de overeenkomst door de reiziger wordt opgezegd zal de reisorganisator de reiziger naast eventueel
    verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
 
* bij annulering tot de 56e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
* bij annulering vanaf de 56e dag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50%  
   van de reissom;
* bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75%
   van de reissom;
* bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 7e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 90% van
   de reissom;
* bij annulering vanaf de 7e dag (inclusief) vóór de vertrekdag of later: de volledige reissom.
 
2. Indien op een reis andere annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden de specifiek hierop van toepassing
    zijnde bepalingen. Uiterlijk bij de boeking zal aangegeven worden of in afwijking van bovenstaande
    annuleringskostenstaffel, op de reis specifieke annuleringsbepalingen van toepassing zijn.

3a Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een reisovereenkomst voor een gezamenlijk verblijf in
    een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten
    verschuldigd.

3b Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet de
    reisorganisator aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel
    voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie.

3c Voor de hiervoor bedoelde reiziger(s) wordt de reissom gewijzigd conform de prijstabel. Voor de betaling van
    de gewijzigde reissom zullen de normale betalingsregels gelden die een reisorganisator hanteert.

3d Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle
    reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringskosten verschuldigd.

3e Het totaalbedrag van annuleringskosten en gewijzigde reissommen zal de totale reissom van de oorspronkelijke
    reizigers niet te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.

4. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag. Onze
    kantooruren zijn van maandag t/m vrijdag (behalve officiële feestdagen) van 09.00 tot 17.30 uur.