Wij zijn aangesloten bij de SGR, de ANVR en bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen; organisaties die het belang van de consument voor ogen hebben.

ANVR-Reizigersvoorwaarden
Incento (KvK nr. 32025379) is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen in onze brochures en op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Reizigersvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen in onze brochures en op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie.
Acceptatie van ons aanbod betekent dat u in kennis bent gesteld van en akkoord gaat met onze voorwaarden.

Stichting Garantiefonds Reisgelden
Incento (KvK nr. 32025379) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds Reizen
Incento (KvK nr. 32025379) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Persoonsgegevens
Bij elke boeking worden de volledige namen van de reizigers conform paspoort gevraagd. Daarnaast vragen wij uw telefoonnummer, zodat wij u ook persoonlijk van dienst kunnen zijn. Deze informatie zal uitsluitend worden gebruikt voor het maken van een offerte. Incento verschaft geen persoons- of adresgegevens aan derden.

Opt-out regeling nieuwsbrief
Na het aanmelden voor onze nieuwsbrief kunt u te allen tijde uw e-mailadres uit onze database verwijderen door op de bijgeleverde link in de nieuwsbrief te klikken.

Copyright
Niets van deze website mag geheel of gedeeltelijk op welke wijze dan ook worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Incento en eventueel andere rechthebbenden.

Disclaimer
Incento heeft deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar aanvaardt desondanks geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van foutieve en/of gewijzigde informatie.

Brochure aanvragen